اخبار

Jan 13th قوانین

قوانین و مقررات و شرایط سرویس دهی تی زد 3 قوانین تی زد 3 تابعی است از قوانین جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین بین المللی ناظر بر سرویسهای قابل ارائه تی زد 3 بوده و از آنجا که این قوانین در سطح ... بیشتر »