اخبار

Jun 18th اتصال مجدد سرور ها و تمدید سرویس کلیه مشتریان به مدت 8 روز

بابت قطعی اخیر سرور عذر خواهی میکنیم این مشکل از سمت دیتاسنتر بوده که از کنترل تیم ما خارج بوده به کلیه کسانی از مجموعه های ما سرور خریداری کرده بودند هشت روز تاریخ تمدید گردید سپاس ❤️‬‎